Reviews van deze auteur

Ga er niet werken!

Review over Timing

De mensen die bij Timing werken hebben blijkbaar nog nooit gehoord van interesse tonen in zieke werknemers. Fatsoen is ook heel erg ver te zoeken! Vorig jaar langdurig (nog steeds) ziek thuis komen te zitten. Met uitzondering van de eerste paar dagen na mijn ziekmelding is er vanuit de vestiging helemaal geen contact geweest. Tijdens de eerste paar telefonische gesprekken (en deze zijn op 1 hand te tellen) lag de nadruk met name op druk uitoefenen om wel bezig te blijven met de Wft opleiding. Een belofte om iets uit te zoeken en er bij mij op terugkomen�ik wacht nog steeds!
Onduidelijke contracten en nul feedback. Er na een jaar via het UWV achter moeten komen dat Timing mijn werkgever niet meer is. Vanuit de vestiging zijn ze nl niet verplicht om dit te laten weten? Wat een bullshit!!
Enige contact met Timing verliep via de bedrijfsarts. Helaas bleven ze met enige regelmaat afspraken inplannen bij de bedrijfsarts op onmogelijke tijden. Ik had met hen besproken op welke tijden ik echt niet kon. Dit stond bij hen in het systeem, dus lezen kunnen ze ook al niet!
Via de bedrijfsarts is een plan van aanpak opgesteld, maar nog geen maand later had ik (zoals nu blijkt) niet eens een baan. Ik vind dat Timing een heel vreemde gang van zaken heeft. Mocht je eigenwaarde belangrijk voor je zijn, ga dan niet voor Timing werken!

Sterke punten
ehhh,geen idee.

Zwakke punten
Gebrek aan communicatie, geen medeleven kunnen tonen, desinteresse, beloften niet nakomen.

reacties: