Reviews van deze auteur

Onpersoonlijk en niet te vertrouwen

Review over Start People

2 jaar via StartPeople gewerkt en dit ging in principe prima. Alleen vanaf de eerste salarisbetaling tot de laatste heb ik nooit hetzelfde loon ontvangen! En dat is knap, aangezien ik nooit ziek was en elke 4 weken uitbetaald kreeg... recentelijk kreeg ik spontaan een verrekening van inmiddels 2,5 jaar terug! Dat er iets is misgegaan bij de salarisadministratie, of ik ongeveer 400 euro wil terugbetalen aan teveel ontvangen loon... na wat juridisch getouwtrek hebben ze gelijk! Ik ben ook braaf aan het aflossen! Maar ik heb geprobeerd iemand van StartPeople via de telefoon te spreken, daar doen ze niet aan; ik heb geprobeerd iemand “persoonlijk” in de mail aan te spreken, maar daar ondertekenen ze de mail als afdeling en niet als persoon!

De onpersoonlijkheid, de (on-)menselijkheid en de hele onbetrouwbare organisatie zijn voor mij reden om geen zaken te doen met StartPeople!

Doe ermee wat je wilt, maar iemand die je salaris betaald moet gewoon betrouwbaar zijn en dat is StartPeople niet!

Sterke punten
Collegialiteit - integer

Zwakke punten
Menselijkheid - salarisadministratie - betrokkenheid

reacties: