Reviews van deze auteur

Klacht slordigheid en geen uitbetaling van gewerkte dagen

Review over T&E Groep

gewerkt op Sensation & Dominator en vervolgens krijg je je salaris niet gestort.
en is er vervolgens ook slordig met je persoonlijke gegevens omgegaan.
je wordt van de kast naar de muur gestuurd.erg slordig!.

zo slordig dat ik me gewerkte dagen niet uitbetaald krijg.

Het ergste zijn de slechte arbeidsvoorwaarden.

Sterke punten
geen

Zwakke punten
Slordigheid
Geen uitbetaling van je loon krijgen
En kutte met de administratie

reacties: